Geschreven door: Javier Cordromp

Geschreven door: Javier Cordromp - Contentschrijver

Wegmarkeringen: herkennen, betekenis en handelen

Leestijd 3 minuten

Wegmarkeringen zijn cruciaal voor een veilige en georganiseerde verkeerssituatie. Ze helpen ons te navigeren, geven aanwijzingen en zorgen ervoor dat we weten waar we mogen rijden, parkeren of fietsen. In deze blog duiken we dieper in de verschillende soorten markeringen, zodat je precies weet wat ze betekenen en hoe je er op moet reageren.

Verschillende soorten markeringen

Er zijn diverse wegmarkeringen die elk hun eigen betekenis hebben. Het is belangrijk om deze markeringen te kennen en te begrijpen, zodat je altijd veilig en volgens de regels deelneemt aan het verkeer. Maar ook goed voorbereid het praktijkexamen kan gaan afleggen. Hieronder bespreken we de belangrijkste soorten markeringen die je kunt tegenkomen, wat ze betekenen en hoe je moet handelen. 

Parkeren

Parkeerplaatsen en -zones worden vaak aangeduid met specifieke markeringen. Blauwe strepen geven aan dat je hier alleen mag parkeren met een parkeerschijf. Gele strepen betekenen meestal een parkeerverbod. En vergeet niet de speciale parkeerplaatsen voor gehandicapten, die vaak worden gemarkeerd met een rolstoelsymbool.

Rijden

Tijdens het rijden kom je allerlei wegmarkeringen tegen die je helpen veilig op je bestemming te komen. Witte lijnen scheiden rijstroken en geven de rand van de weg aan. Dubbele witte lijnen betekenen dat je niet mag inhalen. Let ook op de doorgetrokken en onderbroken lijnen, die aangeven wanneer je wel of niet van rijstrook mag wisselen.

Fietsen

Fietsers hebben vaak hun eigen speciale markeringen. Fietspaden zijn gemarkeerd met rode vlakken en witte fietssymbolen. Let goed op de fietsstroken, deze zijn vaak te herkennen aan een doorgetrokken of onderbroken lijn aan de zijkant van de weg. Respecteer altijd deze markeringen om fietsers de ruimte te geven die ze nodig hebben.

Verschillende soorten tekens

Tekens op de weg geven vaak direct aan wat er van je verwacht wordt. Zo kun je direct handelen op basis van de informatie die je krijgt van de markeringen en borden. Deze tekens kunnen woorden, symbolen of andere markeringen zijn die specifiek gedrag aansturen. Het is belangrijk om deze goed te weten, ze kunnen immers bij het theorie-examen gevraagd worden.

Strepen

Strepen op de weg zijn er in vele varianten. Doorgetrokken strepen betekenen 'niet inhalen', terwijl onderbroken strepen aangeven dat je mag inhalen of van rijstrook mag wisselen, mits het veilig is. Dubbele strepen duiden op een verhoogde voorzichtigheid, vaak bij gevaarlijke in- en uitritten.

Pijlen

Pijlen op de weg geven richting aan en zijn essentieel voor een goede verkeersdoorstroming. Rechtdoor-pijlen, afslaande pijlen en gecombineerde pijlen geven aan welke richting je op een bepaalde rijstrook moet volgen. Deze pijlen zorgen ervoor dat je weet waar je heen moet en helpen verkeersopstoppingen te voorkomen.

Haaientanden

Haaientanden zijn witte driehoeken op het wegdek die aangeven dat je voorrang moet verlenen aan kruisend verkeer. Zie je deze markering, dan betekent dit dat je moet stoppen als er ander verkeer aankomt, zodat zij ongehinderd kunnen doorrijden.

Zebrapad

Een zebrapad bestaat uit dikke witte strepen en geeft een oversteekplaats voor voetgangers aan. Als je een zebrapad nadert, moet je altijd stoppen voor voetgangers die willen oversteken. Dit is een van de belangrijkste wegmarkeringen als het gaat om de veiligheid van voetgangers.

Busbaan en fietsstrook

Busbanen en fietsstroken zijn speciaal gereserveerde rijstroken voor bussen en fietsers. Deze stroken zijn vaak rood gekleurd en gemarkeerd met woorden zoals 'BUS' of 'FIETS'. Het is belangrijk om deze stroken vrij te houden en alleen te gebruiken als je tot de bedoelde groep gebruikers behoort.

Ga jij binnenkort je rijbewijs halen? Bekijk onze gratis proefles, lespakketten en spoedcursus!

Geschreven door Javier Cordromp

Ik ben 23 jaar en heb een Bachelor in Ondernemerschap en Retail Management. Gedreven door leergierigheid en inspiratie ben ik begonnen als content writer. Sinds 2018 heb ik al diverse artikelen geschreven voor partijen waaronder Nationale Rijschool.

Javier Cordromp
Javier Cordromp

Hulp nodig bij je lespakket?

Hoeveel lessen heb je nodig?

© Copyright Nationale Rijschool
Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.
Tarieven
Spoedcursus
Proefrijles
Locaties
Vacatures
carlinkcrossmenu