Geschreven door: Javier Cordromp

Geschreven door: Javier Cordromp - Contentschrijver

Gevaarherkenning bij rij-examens

Leestijd 3 minuten

Op zowel het theorie- als het praktijkexamen van het CBR kun je te maken krijgen met het onderdeel gevaarherkenning. Dit onderdeel test je verkeersinzicht bij gevaarlijke situaties en hoe je vervolgens als weggebruiker handelt bij zo'n situatie.

Om welke gevaren gaat het bij gevaarherkenning?

Op de weg zijn er allerlei soorten gevaren mogelijk, die uiteenlopen van plotseling overstekende herten tot spelende kinderen in een woonerf. Als reactie op die gevaren kun je drie dingen doen als bestuurder, namelijk: remmen, gas loslaten of niks doen.
De situaties waarbij je zeker moet remmen zijn de volgende:

  • Slechte weersomstandigheden
  • Slechte wegomstandigheden
  • Grote snelheidsverschillen tussen verschillende weggebruikers: bijvoorbeeld als de weggebruiker voor je opeens links- of rechtsaf wil slaan.
  • Files, opstoppingen of stremmingen
  • Gehandicapten, kinderen of fietsers
  • Wegversmallingen, smalle wegen, tegenliggers of obstakels
  • Inhalen en tegenliggers
  • Onoverzichtelijke of gevaarlijke situaties
  • Drukke (winkel)gebieden, scholen

Situaties waarin je het gas los moet laten doen zich voor als er geen direct gevaar is, maar als je inziet dat er mogelijk wat op jouw weghelft gaat gebeuren. Door het gas los te laten speel je daar alvast op in. Bijvoorbeeld als er een bal op straat ligt dan kan het zijn dat er plotseling een spelend kind gaat oversteken, waardoor je vervolgens weer moet remmen. Dat hoef je dan niet abrupt te doen, maar kan geleidelijker omdat je al minder snelheid hebt dankzij het gas loslaten. Met abrupt afremmen kan je namelijk ook weer een risico vormen voor je achteropkomers. Als ze niet doorhebben dat je plots flink remt of te laat reageren dan kan er een kop-staartbotsing plaatsvinden.

Niks doen komt voor als de verkeerssituatie overzichtelijk is, als er geen direct gevaar is, als er geen verkeersborden of signalen van gevaar zichtbaar zijn en als er met dezelfde snelheid door alle verkeersgebruikers gereden wordt.

Kinderen spelend op straat gevaarherkenning

Gevaarherkenning op het theorie-examen

Op het CBR theorie-examen krijg je in totaal 65 vragen, waarvan er 25 over gevaarherkenning gaan. Als je dit onderdeel goed beheerst dan ben je dus al voor een groot deel van je theorie-examen geslaagd. Bij de 25 vragen over gevaarherkenning moet je steeds binnen 8 seconden aangeven hoe je op een bepaalde verkeerssituatie zou moeten reageren.

De drie opties voor het beantwoorden van de gevaarherkenningsvragen zijn: niks doen, gas loslaten of remmen. Als er niks aan de hand is dan kies je voor niks doen. Is er een mogelijk gevaar, maar is het nog geen direct gevaar dan moet je kiezen voor gas loslaten. Bij direct gevaar en als je ziet dat je zelfs moet stoppen dan moet je kiezen voor remmen. Bij het beantwoorden van de gevaarherkenningsvragen spelen ook de verkeersregels, verkeerstekens, markeringen op de weg en de wegcondities een rol. Bekijk de foto van de verkeerssituatie die je voorgeschoteld krijgt dus compleet en let ook hier op bij je keuze tussen de drie opties.

Gevaarherkenning op het praktijkexamen

Bij het rij-examen kan er ook om gevaarherkenning gevraagd worden. Dit is niet altijd het geval, maar tref toch je voorbereidingen hiervoor. Tijdens het De examinator zal je vragen even te stoppen aan de kant en je vervolgens vragen waarom je een verkeerssituatie op jouw manier hebt opgelost. Het gaat er dus niet om of je de verkeerssituaties goed of fout hebt benaderd, maar waarom je tot jouw keuze bent gekomen.Hert op de weg

TIP: oefen op gevaarherkenning

Gevaarherkenning voor je theorie-examen is makkelijk online te oefenen. Er zijn websites waar je gratis kunt trainen op vragen over gevaarherkenning en er zijn websites waar je tegen betaling oefenexamens voorgeschoteld krijgt met daarin het onderdeel gevaarherkenning. Oefen in de praktijk met jouw instructeur van test1 na het slagen voor je theorie-examen ook het onderdeel gevaarherkenning. Zo slaag je wat betreft gevaarherkenning ook bij het praktijkexamen.

Geschreven door Javier Cordromp

Ik ben 23 jaar en heb een Bachelor in Ondernemerschap en Retail Management. Gedreven door leergierigheid en inspiratie ben ik begonnen als content writer. Sinds 2018 heb ik al diverse artikelen geschreven voor partijen waaronder Nationale Rijschool.

Javier Cordromp
Javier Cordromp

Hulp nodig bij je lespakket?

Hoeveel lessen heb je nodig?

© Copyright Nationale Rijschool
Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.
Tarieven
Spoedcursus
Proefrijles
Locaties
Vacatures
carlinkcrossmenu